DECLARATION GO GREEN

Отправлено 11 мая 2015 г., 03:54 пользователем Марат Ашуров   [ обновлено 11 мая 2015 г., 04:44 ]

Декларація GO GREEN! (Прямуй на зелене!)

АКТУАЛЬНО ВЧОРА, СЬОГОДНІ, а ЗАВТРА ТИМ БІЛЬШЕ...
Принцип Спочатку-Не-Нашкодь повинен стати принципом роботи усіх організацій у взаємодії з природою.


Здоровый образ жизни


Незважаючи на кількість ініціатив, які впроваджуються багатьма урядовими та громадськими організаціями, Україна досі стикається із значною кількістю серйозних екологічних проблем, таких як:
 • висока енергетична інтенсивність (вона у кілька разів вища, ніж у всіх країн Західної Європи);
 • низька якість води природних джерел та обмежений доступ до якісної питної води;
 • високий рівень сміттєвих викидів (як промислового, так і некомерційного в зв’язку з ростом споживчої культури);
 • зниження якості ґрунтів;
 • негативні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.

Дана Декларація закликає до об’єднаних зусиль та колективних дій з боку усіх секторів суспільства заради трансформації України у державу з високим рівнем екологічної свідомості та будується на Декларації Ріо-де-Жанейро з Навколишнього Середовища та Розвитку, Принципах Глобального Договору №7 (Бізнес повинен підтримувати превентивний підхід по відношенню до проблем з навколишнім середовищем), №8 (Вживати заходів по сприянню більшому рівню екологічної відповідальності) та №9 (Заохочення розвитку та поширення екологічно-орієнтованих технологій), а також на українські Цілі Розвитку Тисячоліття №3 відносно Стійкого екологічного розвитку. Декларація заснована на принципах:

1. Екологічної свідомості

Навколишнє середовище не має кордонів і усі країни світу, включаючи Україну, є залежними від екологічних ресурсів планети, а збереження цих ресурсів має першочергове значення для досягнення чистого, здорового та безпечного навколишнього середовища для людства.

2. Стійкого розвитку

Організації, що підпишуть Декларацію вважають, що сучасні процеси взаємодії з навколишнім середовищем повинні проходити під егідою обережного ставлення, аби зберегти наколишнє середовище якомога чистим для майбутніх поколінь, таким чином приймаючи на себе відповідальність впровадження необхідних змін в усі процеси діяльності організації.;

3. Принцип превентивності

У ситуаціях, коли знання є обмеженими, організації, що підпишуть Декларацію, будуть надавати перевагу превентивному підходу для того, щоб сприяти збереженню ресурсів на місцевому рівні, в Україні, а також на міжнародному. Принцип Спочатку-Не-Нашкодь повинен стати принципом роботи усіх організацій у взаємодії з природою.

4. Демократична участь

Намір організації підписати Декларацію є добровільною ініціативою самих організацій, що має на меті сприянню збереження навколишнього середовища на рівні країни та на міжнародному рівні.


За допомогою цієї Декларації, організації, що публічно приєднаються до числа її підписантів приймають на себе зобов’язання мислити глобально, а діяти локально для покращення своєї екологічної діяльності та прийняття відповідальності по відношенню один до одного, до більшої громади та майбутніх поколінь і таким чином заявляють:


Ми, бізнес- та лідери громади України,

Об’єднані у переконанні, що захист навколишнього середовища є практикою організації, що турбується про своє майбутнє
Визнаючи що екологічно-свідома діяльність виходить за рамки іміджу організації і стає частиною її безпосередніх обов’язків
Розуміючи потребу у змінах у нашому відношенні та змінах у поведінці на робочому середовищі та поза ним

Зобов’язуємося покращувати свою діяльність у взаємодії з природою в таких сферах:
 • Енергетична ефективність
 • Збереження води
 • Зменшення забруднення атмосфери
 • Ефективне керування відходами
 • Контроль за викидами парникових газів

Розуміючи, що залучення організації до екологічно свідомої діяльності починається з її офісу, ми зобов’язуємось застосовувати елементарні рекомендації для зеленого офісу, а також заохочувати усіх працівників застосовувати екологічні принципи на практиці у їх повсякденній роботі та приватному житті.

Це вимагає:
 • Використання екологічно-свідомих практик в таких операціях: закупівля обладнання та товарів для офісу, використання офісних ресурсів та процес утилізації
 • Збереження ресурсів: енергії, води та паперу в офісі
 • Створення культури повторного використання та повторної обробки на робочому місці. Застосування правила 3 R: reduce (зменшуй), reuse (використовуй повторно) та recycle (використовуй матеріали повторної обробки)
 • Інвестування в енергозберігаюче обладнання для офісу
 • Перетворення не офісних приміщень в приміщення, дружні навколишньому середовищу
 • Зменшення транспортного впливу на середовище організацією ( включаючи її працівників)
 • Уникнення токсичних та екологічно небезпечних матеріалів

Для запрошення більшої кількості організацій до підписання Декларації, ми, що нижче підписалися будемо популяризувати ініціативу серед наших партнерів, а також усіх інших сторін та активно ділитись досвідом та проблемами реалізації Декларації з усіма зацікавленими сторонами. Ми також звітуватимемо про прогрес у сфері захисту навколишнього середовища через усі доступні канали комунікації (включаючи не фінансову звітність організації).


Підписанти:

DECLARATION GO GREEN
Я ПІДПИСАВ БИ, БО МАЮ ДБАТИ ПРО ПЕРСПЕКТИВУ СВОЇХ ДІТЕЙ...!!!

P.S.

Організація Об`єднаних Націй в Україні
До системи ООН в Україні входять 16 фондів, програм та спеціалізованих установ, акредитованих в Україні:
 • Всесвітня продовольча програма (WFP), 
 • Всесвітня організація охорони здоров`я (WHO),
 • Дитячий фонд ООН (UNICEF),
 • Програма розвитку ООН (UNDP),
 • Програма волонтерів ООН (UNV),
 • Програма "ООН-Жінки" (UN Women),
 • Міжнародне агентство з атомної енергетики (IAEA),
 • Міжнародна фінансова корпорація (IFC),
 • Міжнародна організація праці (ILO),
 • Міжнародний валютний фонд (IMF),
 • Міжнародна організація з міграції (IOM),
 • Об`єднана Програма ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS),
 • Офіс з координації гуманітарних ситуацій (UNOCHA),
 • Управління Верховного комісара ООН у справах біженців(UNHCR),
 • Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC),
 • Світовий Банк (World Bank),
 • Фонд народонаселення ООН (UNFPA).

Кожна з цих установ працює відповідно до свого мандату, у той же час узгоджуючи свою роботу із загальною стратегією ООН в Україні, що включає надання технічної допомоги з питань людського розвитку та гуманітарної допомоги, й грунтується на принципах поваги і дотримання прав людини.http://www.un.org.ua/


Друзья! 
Есть чем поделиться: опыт, рекомендации, советы, отзывы... 
Добро пожаловать в мою гостевую книгу, буду признателен ГОСТЕВАЯ КНИГА
Ċ
Марат Ашуров,
11 мая 2015 г., 04:43
Ċ
Марат Ашуров,
11 мая 2015 г., 04:43
Comments