Человеки - пора становиться Людьми...

Отправлено 30 нояб. 2013 г., 05:51 пользователем Марат Ашуров   [ обновлено 30 нояб. 2013 г., 22:03 ]


ТАМ НАШИ ДЕТИ!!!

ТАМ НАШИ ЛЮДИ!!!

Насилие - ЭТО ОМЕРЗИТЕЛЬНО, НИЗКО И ПУТЬ ВНУТРЕННЕ СЛАБОГО 
(не суть, человека, государства, общества). 


Я ПРОСТО ПРЕЗИРАЮ КАКОЕ ЛИБО НАСИЛИЕ...!!!
 


Господа! 
УЧИТЕСЬ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ - ПОРА СТАНОВИТЬСЯ ЛЮДЬМИ!!!!!!!!Рано-вранці 30 листопада міліція влаштувала бійню під монументом Незалежності у Києві
О 04:10 ранку понад 2 тисячі озброєних спецназівців розгромили містечко учасників Євромайдану на майдані Незалежності у Києві.

"Звірі! Били всіх без виключення. Кийками, ногами, шумові гранати, травили газом. Все, як у фільмі жахів. 
Вони навіть після зачистки розганяли людей, що збиралися більше трьох. Десятки затриманих, не виключено, що є важко поранені..."


Так или иначе - МЫ ЖЕ ЕВРОПЕЙЦЫ, КУЛЬТУРНАЯ И ДУХОВНО БОГАТАЯ НАЦИЯ.

Я был участником "Майдана - 2004" (заступник керівника служби реєстрації обл.) и точно могу свидетельствовать, что в тот сложный период, ТАКОГО НАСИЛИЯ, "ТУПОГО" ИЗБИЕНИЯ СВОИХ ГРАЖДАН НЕ БЫЛО.Звернення Асоціації правників України щодо розгону мітингувальників на Майдані Незалежності

30 листопада 2013 року

КИЇВ – 30 листопада 2013 року. Асоціація правників України гостро засуждує невиправдано жорстоке застосування сили працівниками правоохоронних органів щодо мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві у ніч з 29 на 30 листопада цього року.

У статті 3 Конституції України закріплено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до статті 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Ці основоположні права людини гарантовані також Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 11), яку ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року.

Наголошуємо на тому, що обмеження щодо реалізації цього основоположного права може встановлюватися виключно судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Згідно з повідомленням на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України "на Майдан Незалежності правоохоронці прибули на звернення Управління благоустрою КМДА".

Звертаємо увагу, що за відсутності відповідного судового рішення будь-які дії правоохоронних органів стосовно мітингувальників, спрямовані на обмеження права на мирні збори, є очевидним перевищенням службових повноважень.

Стаття 12 Закону України "Про міліцію" передбачає, що у разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян.

Асоціація правників України гостро засуджує невиправдано жорстоке застосування сили правоохоронними органами щодо мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві у ніч з 29 на 30 листопада цього року і закликає Генерального прокурора України Пшонку В.П. розпочати перевірку щодо очевидного перевищення працівниками правоохоронних органів своїх службових повноважень.


Асоціація правників України

Асоціація правників України (АПУ) – всеукраїнська громадська організація, заснована у 2002 році з метою об’єднання правників для створення сильної та впливової професійної спільноти, яка би стала потужним голосом правничої громади нашої країни.
Асоціація правників України ставить перед собою завдання розвитку юридичної професії, удосконалення законодавства, впровадження етичних стандартів, захисту професійних прав членів АПУ та прав людини загалом.
WORLD UKRAINE


Конституція України - Розділ II
Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. 

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. 
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. 

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. 

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. 
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. 

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. 

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом. 

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. 

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. 
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. 

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. 

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. 
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. 

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. 

1. О СЕБЕ

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. 

P.S.


А  ГЛАВНОЕ ПОМНИТЕ - ТАМ НАШИ ДЕТИ...!!!
Друзья! 
Есть чем поделиться: опыт, рекомендации, советы, отзывы... 
Добро пожаловать в мою гостевую книгу, буду признателен ГОСТЕВАЯ КНИГА

Comments